ZIÓŁKOWSKA TEAM

Joanna Ziółkowska

ul. Mostowa 10b

62-022 Rogalinek

NIP 7772434185

REGON 301006679

Santander S.A. numer rachunku:

32 1090 1450 0000 0001 4751 8152


Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Wpis do rejestru Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod nr 918.

Certyfikat Signal Iduna gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej nr M 519495 potwierdzający spełnienie wymogów Ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2361)