Lekkoatletyczne przedszkolaki

Nowe zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci

w wieku 4-6 lat (ur. 2017-2019)

Treningi odbywają się w wymiarze 45 minut na stadionie (zimą na sali gimnastycznej) przy LO w Puszczykowie.

Dzieci poprzez zabawę i proste zadania ruchowe uczą się prawidłowej techniki biegu, skoku i rzutu.

Zajęcia odbywają się we wtorki godz. 18.30 – 19.15

Koszt zajęć:

Opłata miesięczna – 100 zł / 45 min.


Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci w wieku 4 – 7 lat prowadzone są w przedszkolach w ramach zajęć dodatkowych.

Dzieci poprzez zabawę rozwijają się bardzo wszechstronnie – uczą się prawidłowej postawy, poruszania, przemieszczania, zmiany kierunku, skoku, rzutu i chwytu piłki.

Zajęcia nakierowane są na poprawę wszystkich cech motorycznych – szybkości, siły, wytrzymałości, gibkości oraz koordynacji.

Zabawy odbywają się z użyciem kolorowego, atrakcyjnego i nowego sprzętu sportowego – płotków, piłek, szarf, znaczników, skakanek, sznurka, pałeczek sztafetowych, słupków, materacy, balonów, gazet, gąbek i innych.

Sprzęt ma za zadanie wielokierunkowo oddziaływać na percepcję i postrzeganie dzieci – uczy poznawania kształtów, tekstury, ciężaru, elastyczności, lotności i innych cech przedmiotów znajdujących się w miejscu i w ruchu.

Dzieci uczą się poprzez zabawy lekkoatletyczne, gimnastykę, gry zespołowe oraz wielokierunkowe zadania ruchowe będące połączeniem wielu dyscyplin sportowych.

Celowe i świadome kierowanie dzieci poprzez właściwe zadania ruchowe bardzo znacząco poprawia ich umiejętności i kompetencje.

Dzieci uczą się nie tylko właściwego schematu ruchowego, ale również wielu cennych umiejętności społecznych – działania w zgodzie z zasadami, w duchu fair play, zespołowo. Rozwiązują problemy, kreują nowe zabawy, ćwiczą wytrwałość w dążeniu do opanowania nowej umiejętności, walczą ze strachem przed nowym ćwiczeniem, uczą się krok po kroku opanowywać i oswajać własne emocje.