POLITYKA PRYWATNOŚCI

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego jako Ziółkowska Team zapewniamy, że Twoje dane są bezpieczne i poniżej przesyłamy kilka istotnych informacji na temat zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 1. Właścicielem ziolkowskateam.pl i Administratorem Twoich danych osobowych jest Ziółkowska Team Joanna Ziółkowska z siedzibą przy ul.Mostowa 10b, 62-022 Rogalinek,  NIP 777 24 34 185, REGON: 301006679, e-mail: joanna@ziolkowskateam.pl (dalej Administrator).
 2. Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie takich informacji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, a także innymi przepisami obowiązującego prawa, w szczególności przepisami prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów korzystających z usług serwisu stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa przetwarzania danych.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzamy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a – c RODO) w celu:
  1. świadczenia usług zgodnie z zawartą umową;
  2. możliwości skorzystania z oferty i obsługi zapytań;
  3. rozliczenia płatności zarejestrowanych przez nasz system obsługi;
  4. prowadzenia działań marketingowych na podstawie wyrażonej zgody;
  5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości.
 6. Administrator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, inne dodatkowe, a ważne informacje o dziecku przekazane przez jego rodzica/opiekuna.
 7. Administrator może także przetwarzać dane osobowe (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami czy innymi organami państwowymi.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy cywilno-prawnej oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem zawartej umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów administracyjnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne.
 9. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, którym udostępnienie jest konieczne ze względu na prawidłową realizację usług, a świadczącym na rzecz naszej firmy usługi m.in. pocztowe, przewozowe, kurierskie, prawne, bankowe, informatyczne, kadrowo-płacowe, rachunkowe i księgowe, analityczne, marketingowe (w szczególności social media).
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, na jaki została udzielona zgoda (np. wykonania umowy, zakupu usług, wysyłki drogą elektroniczną informacji reklamowych i marketingowych), jednak nie dłużej niż do czasu wycofania zgody, chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania danych np. w celu rozpatrywania skarg czy dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami lub świadczeniem usług.
 12. Udostępnienie i przekazanie danych osobowych przez Klientów korzystających z naszych usług jest dobrowolne i jest związane z realizacją świadczonych usług, na które Klient wyraził zgodę oraz realizacją zawartych umów z zastrzeżeniem, iż brak zgody na przekazanie i przetwarzanie danych może wiązać się z utrudnieniami w prawidłowej realizacji usług bądź nawet uniemożliwić realizację usług czy zawarcie umowy.
 13. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 14. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane i przechowywane na urządzeniu użytkownika w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, a także mogą być przechowywane przez pewien czas po zamknięciu przeglądarki. Służą one do przechowywania danych i mogą zawierać różne informacje dotyczące np. rodzaju urządzenia, sposobu i formy korzystania z danej strony czy serwisu internetowego, preferencji wyświetlania czy ustawień przeglądarki. Pliki cookies mogą być wykorzystywane np. do zapewnienia poprawnego działania strony internetowej, do prowadzenia statystyk przeglądania, do przechowywania preferencji i ustawień przeglądania, itp. Korzystając z naszej strony internetowej Klient akceptuje zasady działania plików cookies. Ustawienia dotyczące plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie użycia plików cookies może w niektórych przypadkach powodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej, np. przy korzystaniu z sesji wymagających logowania i uwierzytelniania.
 2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do celów:
  1. optymalizacji korzystania ze stron i serwisów internetowych, np. mogą pomóc rozpoznać rodzaj urządzenia czy ustawienia przeglądarki by odpowiednio wyświetlić stronę internetową;
  2. statystyki i zapisywania sposobów korzystania ze strony internetowej, umożliwiając ulepszanie jej struktury i zawartości;
  3. logowania i uwierzytelniania, jeśli opcja logowania jest dostępna poprzez serwis internetowy;
  4. zabezpieczeń przed oszustwami i nadużyciami;
  5. poprawy wydajności strony czy serwisu internetowego.
 3. Pliki cookies mogą przechowywać informacje m.in. o:
  1. sesji – pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu do momentu wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. wydajności – pliki zbierające informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej, pomocne dla poprawy sprawności jej działania;
  3. funkcjonalności – zapamiętujące ustawienia takie jak preferencje wyświetlania czcionek, języka czy inne ustawienia przeglądarki;
  4. uwierzytelnianiu – niezbędne i wymagane do uwierzytelniania usług działających w ramach strony czy serwisu internetowego, mogą być także wykorzystywane do pomocy w wykrywaniu nadużyć w zakresie uwierzytelniania i logowania.
 4. Ustawienia plików cookies można zmieniać w ustawieniach opcji danej przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania stron internetowych. Więcej informacji dotyczących ustawień plików cookies dla konkretnych przeglądarek można znaleźć na dedykowanych dla nich stronach internetowych.
 5. Podczas korzystania ze strony internetowej www.ziolkowskateam.pl, w posiadanie informacji częściowo przesyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe, wchodzić mogą również inne podmioty, będące dostawcami usług i serwisów internetowych (w tym także te podmioty, dla których Administrator jest partnerem w oferowaniu usług), których wtyczki (tzw. plug-in) czy linki zainstalowane zostały na stronie internetowej www.ziolkowskateam.pl. Zakres pozyskiwanych informacji z urządzeń dostępowych zależy od rodzaju tych urządzeń i ustawień ich oprogramowania. Dostawcy usług i serwisów internetowych określają własne zasady i cele pozyskiwanych informacji na swoich stronach internetowych, stąd też Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczane przez strony internetowe tych podmiotów, albo za informacje gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiekolwiek inne działania tych stron czy serwisów internetowych.
 6. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/ . Po zatwierdzeniu komentarza Twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.
 7. Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu Twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.
 8. Artykuły na naszej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 9. Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
 10. Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
 11. Jeśli dodałeś komentarze na naszej stronie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem Twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez Ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości Twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.
 12. Polityka Prywatności może ulec zmianie, najnowsza wersja jest dostępna na stronie internetowej: www.ziolkowskateam.pl.
 13. W zakresie spraw nieuregulowanych zapisami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 14. Zapytania w zakresie spraw związanych z Polityką Prywatności i przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować do Administratora, adres e-mail: joanna@ziolkowskateam.pl.