Za pierwszy moment najbardziej intensywnego rozwoju fizycznego w życiu dziecka uważa się wiek 5-6 lat. Dziecko rozwija się skokowo. Najszybsze zmiany w sprawności fizycznej zachodzą między 4 a 5 rokiem życia. Dlatego uważa się, że w wieku 5 […]